• marraskuu

    10

    2018
Korkea rakentaminen Oulussa on välttämätöntä

Korkea rakentaminen Oulussa on välttämätöntä

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa lauantaina 10.11.2018.

Veikko Ervasti kyseenalaisti vastineessaan (Kaleva 9.11.2018/Lukijalta) korkean rakentamisen ympäristöystävällisyyden ja peräänkuulutti aiheesta tutkimuksia. Lisäksi hän vieroksui kysynnän ja tarjonnan logiikkaa korkeassa rakentamisessa.

Jälkimmäiseen kommenttiin ei ole syytä tuhlata liiaksi palstatilaa. Markkinat kertovat lahjomattomasti totuuden ja toimivat parhaana kiinteistönvälittäjänä. Osa ihmisistä haluaa asua tiiviisti lähellä keskustaa, jossa asioita tapahtuu ja ovat siitä myös valmiita maksamaan korkeampia hintoja. Tästä voidaan myös päätellä, että ihmisten äänestäessä kukkarollaan, he myös katsovat korkean asumisen ja palveluiden läheisyyden kasvattavan hyvinvointia.

Tutkimusten osalta ansiokasta työtä ovat tehneet esimerkiksi kaupunkitalouden emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen ja kaupunkitalouden tutkija Seppo Laakso. Heidän mukaansa tiivistyvä kaupunkikehitys luo perustan tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvulle.

Korkean rakentamisen edut kaupunki-infran osalta on helppo hahmottaa lyhyelläkin matematiikalla. Ensinnäkin korkea rakentaminen parantaa energiatehokkuutta, kun iso väkimäärä hyödyntää infraa pienellä alueella. Toisekseen kaupungin kokonaistarve rakentaa esimerkiksi valaistuksia, katuja, jalankulku- ja pyöräilyteitä vähenee, kun isompi määrä käyttäjiä hyödyntää samaa aluetta. Kolmanneksi korkea rakentaminen  lyhentää välimatkoja, vähentää autoilun tarvetta ja mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen käyttöönoton.

Korkea rakentaminen voi myös parhaimmillaan edistää yhteisöllisyyttä ja jakamistalouden mahdollisuuksia. Toisin sanoen palvella kestävän kehityksen periaatteita, jotka kuvittelisi Ervastin puolueelle kelpaavan, vaikka hän kiusallisesti unohti sen esittelyssään mainita.

Osana korkeaan rakentamiseen liittyvää keskustelua on myös syytä nostaa esiin työpaikkojen rooli. On ekonomistinen fakta, että ihmisten vuorovaikutuksen ja kohtaamisten kasvaessa taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy. Näin ollen korkea ja tiivis kaupunki luo pohjan aidon palvelurakenteen ja -kulttuurin syntymiselle. Tätä taustaa vasten Oululla ei ole varaa jättää korkeaa rakentamista tekemättä, jos samaan aikaan ollaan huolissaan keskustan tyhjistä liiketiloista.

Korkea rakentaminen ei tietysti yksinään riitä, eikä kukaan sellaista väitä. On tärkeää luoda viihtyisää ja kaunista kaupunkikuvaa. Kuten niin monessa muussakin asiassa, kaupunkilaisten tulee vaatia laatua omalta kaupunkiympäristöltään ja arkkitehtuurilta. Siksi kaupungin tehtävänä on tarjota monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen niin keskustan sykkeessä kuin maaseudun rauhassa. Pääasia on, että kaupungin asuntopolitiikka vastaa kuntalaisten muuttuvia toiveita, elämäntapoja ja arvoja.

Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden kilpailu tullaan käymään yhä enemmän kaupunkien ja vähemmän valtioiden välillä. Oululla on hyvät mahdollisuudet pysyä kilpailussa mukana ja kasvaa kalastajakylästä todelliseksi kaupungiksi. Oululla on pohjoista asennetta, kaunis maisema ja vaiherikas historia. Oulusta löytyy jo nyt oikean kaupungin tunnusmerkkejä, kuten esimerkiksi vilkas lentokenttä ja runsaasti korkean osaamisen yrityksiä. Oulu tulee kuitenkin päätymään samaan matalien maakuntakaupunkien jatkumoon, jotka tuottavat lähinnä hienoja tarinoita kultaisesta menneisyydestään, jos se ei uskalla rakentaa rohkeasti ja päästää irti 4-5-kerroksisesta räystäskorkeudesta.

Janne Heikkinen
Oulun kaupunginhallituksen jäsen,
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jätä kommentti

Kansanedustaja Janne Heikkinen
Kokoomus